NẠP CARD

Nick Liên Quân Nick Liên Minh

Acc LQ # -

Acc LQ #32646 -

Acc LQ #32646 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 76
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 38

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #32645 -

Acc LQ #32645 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 39

MUA NGAY